Klášter premonstrátů Milevsko

V areálu kláštera máte možnost navštívit i Městské muzeum Milevsko. Klášter Milevsko je nejstarším klášterem jižních Čech; nese stopy od románského období přes gotiku až po baroko. Od měsíce června během letní sezóny je možnost prohlídky Milevského kláštera s výkladem.