Rozvaliny hradů Sokolčí a Pořešín

Staveništěm hradu Pořešín se stal konec skalnaté klesající ostrožny ležící v nadmořské výšce 533 m. n. m. jihovýchodně od stejnojmenné vsi. Sokolčí stával u obce Děkanské Skaliny na ostrohu nad údolím Černého potoka.