Soubor vodních a větrných mlýnů

Pod názvem „Po stopách využívání vodní a větrné energie“ se na Hranicku podařilo rozběhnout projekt, který propojuje bohatou historii zdejších vodních a větrných mlýnů. Pomocí tématicky zaměřené cyklotrasy se mohou návštěvníci regionu seznámit s tím, jak byla na venkově využívána vodní a větrná energie.